בדיקות מוכר:
הצלבה בין תעודת זהות ורשיון נהיגה של המוכר.
השוואה של התעודות לנסח הטאבו/ אישור זכויות

בדיקת זכויות:
נסח טאבו/אישור זכויות

בדיקה הנדסית:

בדיקת מהנדס
בדיקת דוחות קודמים שהוציא המוכר
כדאיות עסקית:
תוכנית עסקית
בדיקת מחירים במערכת מיסוי מקרקעין
בדיקות מימון:
בדיקה אישית
בדיקת נכס
משכנתא מוכר
בדיקות כלליות:
שיחות עם השכנים